SAMENKOMST ZONDAG 13:00 • GEBOUW GORS • DE CIRKEL • BEUKENSTRAAT 58 • 4462 TT GOES

Welcome! We love God!

Our mission is to share the Good of Jesus Christ, loving, faith and serving.

Wij, Raadj en Geeta Gonesh, zijn voorgangers/pastors van Familytime Ministries in Goes. Wij als Familytime Ministries zijn een jonge dynamische kerk. M.a.w. open voor iedereen en een kerk zonder muren. Mensen, jong en oud, ongeacht achtergrond, status en cultuur zijn van harte welkom.

We love God. We believe in God.

Wij hebben Gods liefde die in ons is, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Onze Missie

Ons hart is mensen te verbinden met de levende, liefdevolle en almachtige God. Als een plaatselijke kerk zijn we een gemeenschap van mensen waar Jezus Christus centraal staat. In alles wat wij doen, willen we onze stad en land waarin we leven met onze God, die liefdevol, hoopvol, goed, barmhartig en trouw is, omarmen.

Onze Waarden

God gaf Zijn Zoon om de mensheid van zonden te bevrijden opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt. Om ons vrij te kopen van zonden betaalde Jezus aan het kruis van Golgotha de prijs van onze redding met Zijn kostbaar bloed.

Onze Visie

Familytime Ministries functioneert als een familie, waar Jezus Christus groot gemaakt wordt. Waar we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden. Waar we elkaar samen willen opbouwen en helpen in het volgen van Jezus. Maar het allerbelangrijkste is het verder vertellen over Wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.

Wij geloven …

dat God bestaat uit drie personen: “De Vader, de Zoon en de Heilige Geest”.

in de volheid des tijds  God Zijn Zoon (Jezus Christus) heeft doen geboren worden uit de maagd Maria.

dat Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, ongerechtigheden en krankheden. Ten derde dage stond Hij op uit de dood.

dat op de eerste Pinksterdag, zij die Hem verwachten op bovennatuurlijke wijze zijn gedoopt met de Heilige Geest en spraken in nieuwe tongen, welke de hemelse taal van God is.

dat wij met deze doop in de Heilige Geest kracht ontvangen van de Heilige Geest en Zijn gaven.

Aankomende Events

  • Kerkdienst Rijswijk

    Elke zondag om 10:00 uur.

    Let us come together. Pastor Raadj & Geeta Gonesh. Heten u welkom om met ons samen de Here groot te maken.

    Adres: Julialaantje 26 - 2283 TB Rijswijk

     

Jezus is Liefde

Dag van Evangelisatie

40

Jesus in the Desert

Jesus is tested in the wilderness – Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting forty days

40

Moses

For the children of Israel walked forty years in the wilderness.

40

Resurrected

Jesus was seen on the earth 40 days after His crucifixion.

40

The Ark

Noah waited another 40 days after it rained before he opened a window in the Ark.

Hart en Passie voor het Evangelie

Johannes 1:1-5

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het was in...

Zout van de Aarde

Zout van de Aarde

Jullie zijn het zout de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt...

Discipelschap

Discipelschap

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot...

Getuige zijn in uw Wandel

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat,
blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken.